Ποιόν πρέπει να επιλέξετε να διαχειρίζεται τη σελίδα της εταιρείας σας στο Facebook?


Το Facebook μπορεί να έχει καθιερώσει τον τίτλο του «Διαχειριστή Σελίδας» ως τον υπεύθυνο για τη διαχείριση της εταιρικής σελίδα σας στο Facebook, αυτό όμως δε σημαίνει ότι καθένας μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά.

Πριν επιλέξετε ποιος θα διαχειριστεί (και θα βελτιστοποιήσει) την κοινωνική παρουσία της εταιρείας σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σβήστε από το μυαλό σας ότι αυτή η θέση απαιτεί «λίγη ή καθόλου εμπειρία».

Η  εμπνευσμένη δράση στο Facebook όχι μόνο απαιτεί μια υγιή δόση αποφασιστικότητας, αλλά και δημιουργικότητα. Πριν επιλέξετε το άτομο που θα αναλάβει αυτή τη θέση, βεβαιωθείτε ότι έχει τιν ικανότητα να διατηρήσει σταθερή πορεία παράλληλη με εκείνη της υπόλοιπης εταιρείας σας.

Πραγματικά, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήσετε να αναλάβει εκείνος που έχει τους περισσότερους φίλους στο Facebook. Προγραμματίστε τις δημοσιεύσεις σας στο Facebook με τον ίδιο ενθουσιασμό που προγραμματίζετε όλες σας τις δημοσιεύσεις σας, σε όλα τα δίκτυα.

Σχεδιάστε προσφορές, δημιουργήστε ξεχωριστά tabs για κάθε κατηγορία προϊόντων/ υπηρεσιών σας και βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό σας έχει την ικανότητα (και την κατάλληλη εκπαίδευση) ώστε να παίρνει πρωτοβουλία και να απαντά στο κοινό με τρόπο τέτοιο που συμβαδίζει με τη συνολική εικόνα της εταιρείας σας. Διατηρήστε ένα ενοποιημένο εταιρικό προφίλ.